ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง
 

ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง

 

ความหมาย ชื่อว่า ธรรมมีอุปการะมาก เพราะ

 

-เป็นคุณธรรมที่เสริมสร้างทางดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าแลสูงส่ง

 

-เป็นคุณธรรที่ส่งเสริมการศึกาษและปฏิบัติงานให้สำเร็จเรียบร้อยรอบคอบ

 

 มีประเภท 2

 

1. สติ ความระลึกได้ นึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยละเอียดถี่ถ้วน คือไม่พลั้งเผลอจนไม่รู้สึกตัว

 

2. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว คอบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติและสม่ำเสมอด้วยความระมัดระวังมั่นคง

 

 แนวปฏิบัติ  จิตสำนึกเหล่านี้ สามารถกลายเป็นขุมพลัง และทรงอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อมโดยผ่านการนึกและอบรมอันถูกต้อง ตามระบบขั้นตอนดังนี้

 

1.ก่อนจะทำ จะพูด จะคิด ต้องไตร่ตรองเหตุผล อย่างรอบคอบและชอบธรรมทุกครั้ง

 

2. ขณะทำ ขณะพูด ขณะคิด ใจมุ่งจดจ่อต่อสิ่งนั้นโดยสม่ำเสมอและมั่นคง

 

3. ฝักใฝ่สนใจตรงกิจที่กำลังดำเนินอยู่ ตรวจทานและปรับปรุงเพื่อเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

4. งดเว้นจากของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด

 

5. ปลูกนิสัยใจคอให้เยือกเย็น สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน โดยหาโอกาสเจริญกัมมัฏฐาน

 ประโยชน์
 

1. งานที่ทำ คำที่พูด เรื่องที่ ไม่ผิดพลาดบกพร่อง ได้ผลสมบูรณ์ และปลอดพิษพ้นภัยทั้งปวง

 

2. ป้องกันมิให้จิตฟุ้งซ่าน ฟั่นเฟือน แต่จะสุขุมแยบคาย เหมาะแก่งานละเอียดและกิจสำคัญ

 

3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตผ่องใสเยือกเย็น มีความคิดเฉียบแหลมและปัญญาฉลาดเฉลียว

 

4. เกื้อหนุนให้สำเร็จการศึกษา ก้าวหน้า ในอาชีพ และดีเด่นในสังคม

 

 พุทธภาษิต

 

สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา ในการงานทุกอย่าง จำเป็นต้องมีสติรอบคอบ

 

สติมโต สุเว เสยฺโย ผู้มีสติย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกวัน

 


Comment

Comment:

Tweet