ธรรมเป็นโลกบาล

posted on 24 Dec 2010 19:43 by ninekanin
 ธรรมเป็นโลกบาล
 

ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลก 2 อย่าง

ความหมาย ชื่อว่า คุ้มครองโลก เพราะ

-ธรรมสนับสนุนชาวโลกให้รู้จักยับยั้งจิต และละอายตนเองไม่กล้าทำทุจริต

-ปรับแต่งอัธยาศัยและใจให้บริสุทธิ์ ทั้งประกอบหลักมนุษยธรรม

-ช่วยบำบัดความวุ่นวายเดือดร้อน พิทักษ์โลกด้วยการปลูกสวัสดิภาพและสันติอันถาวร

-และชื่อว่า "เทวธรรม" เพราะเป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม และทำให้จิตมนุษย์สูงเยี่ยมเทวดา

 

หัวข้อธรรมแบ่งเป็น 2

1. หิริ ความละอายแก่ใจ ต่อหน้าไม่ทำบาป ลับหลังไม่กล้าประพฤติชั่ว ไม่พัวพันทุจริต ไม่ยอมเกี่ยวข้องคดีละเมิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม ใจสูงพันสิ่งยั่วยวนใฝ่ต่ำ

2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ใจเกลียดพฤติกรรมชั่ว กลัวเกรงโทษผิดและทุกข์ภัย ไม่เสี่ยงทำผิดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile

#3 By Chuthamat (110.49.250.35) on 2012-02-03 10:25

big smile big smile big smile

#2 By Chuthamat (110.49.250.35) on 2012-02-03 10:25

#1 By (182.52.210.100) on 2011-06-20 10:02