กุศลมูล 3 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:50 by ninekanin

กุศลมูล 3 อย่าง

ความหมาย ประเภทธรรม

กุศลมูล คือ พื้นฐานแห่งจริยธรรมฝ่ายดี เป็นภาเวตัพพธรรม ควรปลูกสร้างให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน 3 อย่าง

1. อโลภะ สำนึกในสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นแก่ได้ กลับมีน้ำใจเสียสละ โอบอ้อมอารี

2. อโทสะ ข่มอารมณ์ ไม่วู่วาม รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษ และมีน้ำใจ เมตตาปรานี

3. อโมหะ มีปัญญารอบคอบ เข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์

Comment

Comment:

Tweet

embarrassed

#12 By (110.78.174.223|110.78.174.223) on 2015-07-21 09:27

#11 By (110.78.174.223|110.78.174.223) on 2015-07-21 09:18

gam

#10 By (110.78.174.223|110.78.174.223) on 2015-07-21 09:18

When you need to order original essay papers uk, check this link bestwritingservice.co.uk and reach the desired result!

#9 By buy essay uk (31.184.238.73) on 2013-08-12 11:32

questionขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะค่าาา

#8 By สไปรท์ (103.7.57.18|101.51.217.184) on 2013-07-11 17:49

There’re lots of different ways to get know about this good post. Guys will easily chose writing work online service to receive all that used to be needed!

#7 By writing jobs (91.212.226.136) on 2012-03-05 06:08

I opine that you want to simplify your history essays writing process to feel satisfied and the custom research papers service will help you to reach your aim.

#6 By papers service (31.184.238.21) on 2012-01-31 05:00

Awesome work :) thanks for sharing such usefull info :*

#5 By UK Custom Dissertation Writer (110.38.48.143) on 2011-11-05 23:14

Bad written research paper writing can mess up your success. Though, when you buy essays cheap of good quality, all is OK.

#3 By writing essay (210.1.31.28) on 2011-09-29 02:57