อปัณณกปฏิปทา3

posted on 24 Dec 2010 19:52 by ninekanin
อปัณณกปฏิปทา3
 
คือ ข้อปฏิบัติไม่ผิด 3 อย่าง

ความหมาย ประเภทธรรม

ชื่อว่า ทางปฏิบัติไม่ผิด เพราะประพฤติถูกระบบ  นำตรงสู่เป้าหมายคือ สิ้นสุดอาสวะ คือ กิเลส 3 อย่าง

1. อินทรียสังขาร ระมัดระวังมิให้กิเลสครอบงำ คุมสติมิให้ตกเป็นทาสอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ทางทวาร 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

2. โภชเน มัตตัญญุตา บริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตร่างยกายอยู่รอด ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องหรือ ติดรส

3. ชาคริยานุโยค ปลีกตนโดยใช้เวลาส่วนมากทำความเพียรทางจิตให้สะอาด และสงบ

 

Comment

Comment:

Tweet

I don’t fill if you believe me, thence, I will revalue your good notes close to this good post. Before that I did take the help of Freelance writing job service.

#8 By Freelance writing job (91.212.226.136) on 2012-03-05 14:21

In fact, it's not a big problem to ask: " write my essay for me " when university students are pressured by time to do a research. Therefore, that is a common thing to find custom papers writing firm.

#7 By custom essay paper online (31.184.238.21) on 2012-01-12 19:02

Usually, high school students need an assistance writing their essays. So I'd suggest to turn to essay writing sample writers, which seems to be a correct way to successful academic career.

#6 By buy quality research paper (31.184.238.21) on 2012-01-04 07:09

To get know facts just about this good post, the students should buy essays at the research paper writing services.

#3 By buy an essay (210.1.31.28) on 2011-09-30 11:25