ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:44 by ninekanin
ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง
 

ความหมาย ชื่อว่า ทำให้งามเพราะ

-บุคลิกงาม บึกบึน สู้ ทรหด บุกบั่นอย่างเด็ดเดี่ยว กล้าเผชิญหน้าต่ออุปสรรค และภยันตราย

-อัธยาศัย ใจงาม น้ำใจอดทน เยือกเย็น ยิ้มรับการหยามหมิ่น และอดกลั้น สิ่งยั่วยุและเย้ายวน

 

มีลักษณะเป็น 2 คือ

1. ขันติ ความอดทน ต่อทุกข์ยาก ลำบากตรากตรำ ในการประกอบกิจเลี้ยงชีพ ต่อภัยธรรมชาติ หนาวร้อน และสัตว์ร้ายเบียดเบียน อดกลั้นต่อคำกล่าวล่วงกิน อดใจต่อสิ่งยั่วยวน (อธิวาสนขันติ ยอดของขันติ)

2. โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม น้ำใจองอาจ สู้ทน ไม่วู่วาม คุมสติอารมณ์คงที่ ไม่หวั่นไหวเพราะรัก และไม่หวั่นเพราะชัง น้ำใจหนักแน่นมั่นคง ไม่สะทกสะท้าน

 

สร้างนิสัยดีงาม

1. สนใจเลือกเฉพาะงานสุจริต ต้องตามประเพณีนิยม และเที่ยงธรรมสมเหตุสมผล เท่านั้น

2. ตั้งใจประกอบภารกิจที่กำลังทำ แม้จะยาก ด้วยความอดทนจริงจังแบบหนักเอาเบาสู้

3. ใช้วิจารณปัญญาอันแยบยล ปรับปรุงตนเองให้แก่งานสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. กล้าหาญเอาชนะปัญหาและอุปสรรค บางครั้งแกล้งทำเป็นโง่ไม่รู้ และทำเป็นยอมแพ้

 

ผลสนองทันตา

1. สุขภาพสมบูรณ์ แช่มชื่น บุคลิกองอาจ มีเสน่ห์ กิริยามารยาทสง่างาม อายุยืน

2. อุปนิสัยดีงาม จิตใจสูงส่ง เชื่อมั่นตนเอง เป็นที่น่ายำเกรงและรักใคร่ของเพื่อนฝูง

3. งานบรรลุตรงเป้าหมาย ชีวติครอบครัวปลอดภัย ผาสุกมั่นคง

4. เป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี ญาติมิตร หน่วยงานต่างๆ และประเทศชาติพึงปรารถนา

Comment

Comment:

Tweet

embarrassed sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#3 By (118.173.241.168|118.173.241.168) on 2014-06-09 18:34

ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส­ดีแล้ว เป็นศาสนานำสัตว์ออกจากทุกข์

#2 By อุบาสก (124.121.76.98) on 2013-08-07 16:22

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ ในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตว์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณ  อันใหญ่ได้ตรัสไว้ว่า สิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระ ผู้ใดรู้แจ้งธรรมข้อนั้น เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง­ไว้ ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือภพใดใด
http://www.youtube.com/watch?v=gJq7SmwBXEs

#1 By อุบาสก (124.121.76.98) on 2013-08-07 16:19