บุคคลหาได้ยาก 2 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:45 by ninekanin
บุคคลหาได้ยาก 2 อย่าง
 

ความหมาย -พ่อแม่บังเกิดเกล้า คือพ่อตัวแม่ตัวที่แท้ มีสองคนเท่านั้น หาแทนไม่ได้ หาได้ยาก

-พ่อตัวแม่ตัวที่แท้ ผู้พลีทำหน้าที่ของตนต่อลูกอย่างสมบูรณ์ ทำได้แสนยาก หาได้ยาก

-ลูกตั้งหลายคน แต่จะหาผู้เสียสละทำหน้าที่สนองคุณต่อพ่อแม่สองคนโดยเต็มที่และจริงใจนั้นไม่ค่อยมี หาได้ยาก

 

บุคคล 2 ประเภท

1. บุพพการี คนผู้ทำอุปการะก่อน

-บิดามารดาบังเกิดกล้า คือ ชายและหญิงผู้ให้กำเนิดและชีวิตใกล้ชิดกว่าใครหมด

-ผู้เสียสละ ทุ่มเทเลี้ยงแสนเหนื่อยยาก มิได้หวังผลตอบแทนอะไรเลย

-พ่อแม่บุญธรรม คือ เพียงอุปภัมภ์ เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ พร้อมทั้งชุบชูชีวิตตลอดมา

 

2. กตัญญูกตเวที คนผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทนคุณท่าน

- บุตรธิดาที่เกิดสืบสายเลือดในอกแท้ ผู้เสมือนดวงใจโดยตรงของพ่อแม่ คือลูกในไส้

-เด็กที่ผู้อื่นยกให้ และได้รับอุปการะชุบเลี้ยง จนสามารถพึ่งตนเองได้ คือ ลูกบุญธรรม

-คนภายใต้ปกครอง พักพิงอาศัยเรียนศิลปะวิทยา และอบรมบ่มนิสัย คือ ลูกศิษย์

 

สายธารแห่งน้ำใจของพ่อแม่

1. ห่วงใยชีวิตลูก ยิ่งกว่าตนเอง พยายามป้องกันมิให้ถูกชักจูงหลงผิดจนเสียคน

2. สร้างอนาคตสดใสให้ โดยการปลูกฝังให้มีนิสัยทำงาน มีสมบัติผู้ดีมีสกุล

3. เสียสละทุกอย่างด้วยน้ำใจจริง ทุ่มเทสนับสนุนลูกให้มีความรู้และอาชีพเป็นหลักฐาน

4. รอบรู้ทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง กระทั่งยอมเป็นหนี้ ด้วยความยินดีกับความสำเร็จของลูก

5. ตัดลูกไม่ขาด ต้องอุปการะถึงที่สุด และยกทรัพย์มรดกให้ในสมัย

 

หน้าที่รับผิดชอบที่ลูกควรทำ

1. ลูกควรมีใจเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว ควรบำรุงเลี้ยงพ่อแม่เมื่อท่านแก่เฒ่า

2. ตนเองคือเลือดเนื้อและที่รักของพ่อแม่ จึงควรเอาอกเอาใจท่านให้ชื่นบานเสมอ

3. ทำตนเป็นคนว่าง่าย รักษาจารีตอันเป็นมรดกล้ำค่าของตระกูลไว้ให้มั่นคง

4. ประพฤติตนเป็นทายาทที่น่าไว้วางใจ สมกับที่ท่านรักและห่วงใย

5. เมื่อท่านสิ้นชีพ ก็กระทำบุญกุศลสนองความดีมีน้ำใจของท่าน

Comment

Comment:

Tweet

Puzzled over where to buy resume paper? Go up here prime-resume.com to get resume services. Buy CV from expert resume writers or view samples of resume writing if you wish to find out what quality CV writing looks like.

#14 By here (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-21 16:19

Now, a great number of students are looking for excellent quality custom made term papers. AdvancedWriters rewiew best-writing-services.com will aid graduates to come across the most respectful custom paper writing service from which they are able to buy superior essays created from scratch.

#13 By AdvancedWriters testimonials (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-10 00:59

Thanks for the article. I read the above post.

#12 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 02:32

Thanks for the article. I read the above post.

#11 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 02:32

Thanks for the article. I read the above post.

#10 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 02:32

Thanks for the article. I read the above post.

#9 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.11.6.11) on 2012-04-02 12:09

Thanks for the article. I read the above post.

#8 By Chicgraphic on 2012-03-30 19:27

You are making really very good enough investigation connecting with this good post! So, the dissertation writing services or just some thesis writing services, should take for the doctoral thesis.

#7 By thesis (91.212.226.136) on 2012-03-14 03:50

Guys in the world get that SEO is a powerful tool in optimizing a website! At our bookmarking submission services, we present all necessary social bookmarks submission and our prices are affordable!

#6 By bookmarking service (91.212.226.136) on 2012-01-23 01:33

Are there some search engine optimization and seo services firm experts? I need help with traffic to me site optimization!

#5 By Schmidt23Jillian (91.212.226.136) on 2012-01-05 04:06

ข้อมูลดีค่ะbig smile
ขอบคุณมาก

#4 By ต้นอ้อ (49.229.233.218) on 2011-07-17 14:06

#3 By ต้นอ้อ (49.229.233.218) on 2011-07-17 14:05

อ่า

น่าสนไจดีเนอะ

^^

#2 By (1.46.124.188) on 2010-12-25 23:10

เยี่ยมๆๆquestion

#1 By กระรอกขาว on 2010-12-25 19:59