ทุจริต 3 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:48 by ninekanin
ทุจริต 3 อย่าง
 

ความหมาย -ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว ทางกาย วาจา และใจ ซึ่งขัดต่อประเพณีและศีลธรรม

-ทุจริต คือ พฤติกรรมก่อให้เกิดความทุข์เดือดร้อน ท่านผู้รู้รังเกียจตำหนิ เป็นกิจไม่ควรทำ 3 ประเภท และมีส่วนประกอบ 10 อย่าง คือ

1. กายทุจริต พฤติกรรมไร้มนุษยธรรม ทำโดยพังทางกาย 3 อย่าง

1.1 ทรมานเบียดเบียน หรือทำลาย ฆ่าสิ่งมีชีวิตให้ถึงตาย (ปาณาติบาต)

1.2 ประพฤติเยี่ยงโจร ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น (อทินนาทาน)

1.3 ล่วงประเวณีทางเพศ ฝืนจารีตนิยม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กาเมสุมิจฉาจาร)

 

2. วจีทุจริต พูดจาภาษาไม่สุภาพ ไร้สมบัติผู้ดี มี 4 อย่าง

2.1 พูดเท็จ หลอกลวงทำให้คนอื่นหลงเชื่อ เลี่ยงความจริงผลาญประโยชน์ผู้อื่น

2.2 พูดคำหยาบ เยาะเย้ย เสียดสี เพื่อให้ผู้ฟังเดือดร้อน และแค้นใจ

2.3 พูดส่อเสียด ยุยงฝ่ายนี้ให้เข้าใจผิดฝ่ายโน้น แกล้งให้สองฝ่ายบาดหมางกันและกัน

2.4 พูดเพ้อเจ้อ ใช้ภาษาพล่อยๆ เหลวไหล ไม่เหมาะแก่บุคคลและสถานที่

 3. มโนทุจริต อุปนิสัยใจคอป่าเถื่อน เกิดแต่จิตสำนึก 3 อย่าง

3.1 คิดโลภจัด เห็นแก่ตัว ดิ้นรนเพื่อครอบครองสิ่งของ ของผู้อื่น

3.2 พยาบาทปองร้าย จองเวรผูกเวร หมายจะผลาญชีวิต และทำลายสมบัติของผู้อื่น

3.3 มีทัศนคติผิดคลองธรรม คิดเห็นขัดแย้งต่อปราฎการณ์แท้จริง ฝืนกฎแห่งกรรม

Comment

Comment:

Tweet

bad bad bad bad bad

#10 By (171.96.170.148|171.96.170.148) on 2015-06-20 10:23

bbaadd

#9 By (171.96.170.148|171.96.170.148) on 2015-06-20 10:23

I am glad that your theme just about this good post must be nice ground for freelance writing service and even to common people too.

#8 By writers job (91.212.226.136) on 2012-03-06 05:36

Are there some search engine optimization and organic seo services masters? I need some help with traffic to me site optimization!

#7 By website seo services (91.212.226.136) on 2012-01-29 23:40

Very oft it happens that you stay only one with your academic papers writing difficulties. However, you're not alone just because you have a possibility to turn to professional custom writing firm and buy a essay on line. That is better to take exterts' support than to try to cope with writing assignments yourself.

#6 By custom essay papers (31.184.238.21) on 2012-01-08 11:50

Good students buy already written persuasive essays, because of a career. This is fantastic that students have a chance to show writing skillfulness utilizing experienced custom term papers writing firms.

#5 By where can I buy a term paper (31.184.238.21) on 2012-01-05 07:27